Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

Χρήσιμες πληροφορίες

Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και στα Απογευματινά Ιατρεία οι ασθενείς προσέρχονται χωρίς συνοδό.

Εξαιρούνται οι συνοδοί ανηλίκων, ηλικιωμένων ασθενών με προβλήματα και γενικά ατόμων που χρήζουν ιδιαίτερης βοήθειας.

Επιτρέπεται αυστηρά μόνον ένας συνοδός ανά ασθενή.

Οι συνοδοί ασθενών οφείλουν να επιδείξουν στην είσοδο του Νοσοκομείου πιστοποιητικό εμβολιασμό ή νόσησης εντός εξαμήνου.

Ανεμβολίαστοι συνοδοί επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα Rapid test εντός 48ώρου.