Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

ΕφημερίαΚαθημερινά, όλο το 24ωρο
Το Όραμα μας

Το όραμα της Διοίκησης του νοσοκομείου μας, είναι  η  συνέχιση της παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας, η καθιέρωση στο κοινωνικό περιβάλλον ως αξιόπιστη Νοσοκομειακή μονάδα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, και η σταδιακή εξέλιξή του, με ανάπτυξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του δραστηριότητας χαρακτηρίζοντάς μας ήδη ως Πρότυπο Κέντρο Αναφοράς Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων.

Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός του Νοσοκομείου βασίζεται στη συνεχή αναβάθμιση και ενίσχυση των Υποδομών, των Λειτουργιών και των Ανθρωπίνων Πόρων του Νοσοκομείου, με σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή αποτελεσματικότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς την κοινωνία και τους πολίτες ανεξαρτήτως οικονομικών δυνατοτήτων.

Η αποστολή του Νοσοκομείου μας

Το Νοσοκομείο αποτελεί πρότυπο για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας.

Η αποστολή του Νοσοκομείου αρχικά ήταν η εξυπηρέτηση των ασθενών με αφροδίσια νοσήματα. Με την πάροδο του χρόνου όμως η λειτουργική σκοπιμότητα του Νοσοκομείου άλλαξε και από καθαρά Αφροδισιολογική Κλινική το 1910, έχει μεταβληθεί σε μια δυναμική, σύγχρονη Δερματολογική μονάδα με διεθνή αναγνώριση και μεγάλη εμπιστοσύνη από το κοινό. Έμφαση έχει δοθεί στη λειτουργία των πρωινών τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και στην επί 24ώρου καθημερινή εφημερεία επί 365 ημέρες το χρόνο, με σκοπό όσο το δυνατόν την καλύτερη εξυπηρέτηση των προσερχόμενων για εξέταση. Εισαγωγή ασθενών γίνεται αν υπάρχει ανάγκη νοσηλείας σύμφωνα με την κρίση των ιατρών. Ικανός αριθμός Παρακλινικών Υποστηρικτικών Μονάδων και Εργαστηρίων, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τη διαχρονική εξέλιξη του Νοσοκομείου και τα οποία λειτουργούν εναρμονιζόμενα με τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις, συμβάλλουν στην ταχύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των ασθενών.