Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

ΕφημερίαΚαθημερινά, όλο το 24ωρο

Τμήματα Επεμβατικής Δερματολογίας

Στόχος του τμήματος αυτού είναι : 

  • Η αντιμετώπιση των ιογενών βλαβών του δέρματος (μυρμηκίες, μολυσματική τέρμινθος κ.α.)
  • Η κρυοθεραπεία προκαρκινικών βλαβών του δέρματος (ακτινικές υπερκερατώσεις, ακτινική χειλίτις κ.α.)
  • Η ηλεκτροχειρουργική για την αντιμετώπιση καλοηθών επιφανειακών ή έμμισχων βλαβών
  • Η θεραπεία δερματικών νοσημάτων με ενδοδερμικές διηθήσεις.
  • Η κρυοχειρουργική για την αντιμετώπιση ορισμένων καλοηθών βλαβών (επώδυνο οζίδιο ωτός, βλεννώδεις κύστεις, χηλοειδή κ.α.) αλλά και μη μελανοκυτταρικών όγκων του δέρματος (BCC, N. Bowen, E. Queyrat).
  • PDT
  • Τέλος, στο τμήμα αυτό διενεργούνται οι λήψεις ιστοτεμαχίων του δέρματος (βιοψίες) που απαιτούνται για τη διερεύνηση δερματοπαθειών.

Προηγείται εκτίμηση των ασθενών για την επιλογή της εφαρμοζόμενης μεθόδου θεραπείας, καθώς και εκτίμηση του αποτελέσματος και της έκβασης του περιστατικού

Οι ασθενείς προ της έναρξης της θεραπείας ενημερώνονται για το είδος της θεραπείας, τον χρόνο αποθεραπείας, τις πιθανές παρενέργειες καθώς και το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Στο συγκεκριμένο τμήμα μέσω της χρήσης τεχνικών χημικής απολέπισης (TCA, AHA’s, Jessner’s solution, Salicylic acid, συνδυασμοί κ.α.) αντιμετωπίζονται ποικίλες δερματολογικές καταστάσεις όπως μέλασμα, ακμή, ουλές ακμής, ακτινικές υπερκερατώσεις, σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις, ηλιακή φακή, ξανθελάσματα κτλ

Στο τμήμα αυτό οι ασθενείς υποβάλλονται στον απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο και κατόπιν, εφαρμόζεται θεραπευτική αγωγή με ενδοδερμική έγχυση αλλαντικής τοξίνης τύπου Α, οξυβουτινίνη, γλυκοπυρολάτη και άλλους παράγοντες.