Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

  • Η Ξενάγηση στο Μουσείο Προπλασμάτων είναι Δωρεάν
  • Επισκέψεις για το Κοινό: Δευτέρα έως Παρασκευή από  9:00 πμ ώρα 13:00 μμ
  • Επισκέψεις Σχολείων κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 210-7293394

Τηλέφωνο: 210-7293394

email: library@syggros.gr