Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

ΕφημερίαΚαθημερινά, όλο το 24ωρο

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

  • Το εργαστήριο δέχεται χειρουργικά και βιοψιακά παρασκευάσματα.
  • Τα πρώτα περνούν τη διαδικασία λήψης επιλεκτικών τομών.
  • Ακολούθως διενεργείται μικροσκόπηση σε τομές Η+Ε, εφόσον δε κρίνεται σκόπιμο, ακολουθούν ιστοχημικές χρώσεις και ανοσοϊστοχημικός έλεγχος.