Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

Το 1912 δημιουργήθηκε το Μουσείο Κέρινων Προπλασμάτων στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» παρόμοιο με αυτό του Νοσοκομείου St. Louis του Παρισιού. Εμπνευστής και αρχικός κατασκευαστής ήταν ο ίδιος ο καθηγητής Γεώργιος Θ. Φωτεινός , ο οποίος σπούδασε στο Παρίσι από το 1902 – 1905 και επεδίωξε να μάθει την Τέχνη αυτή κοντά στον περίφημο κατασκευαστή Jules Baretta, που όμως αρνήθηκε πεισματικά να μεταδώσει τη γνώση του. Τελικά, συνεχίζοντας τις σπουδές του στο Βερολίνο και με την υποστήριξη του καθηγητού Lassar, έπεισε τον Καθηγητή προπλασμάτων του Μουσείου της Πανεπιστημιακής κλινικής του Βερολίνο, γλύπτη Kasten, να τον μυήσει στην τεχνική αυτή.

Το Μουσείο του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» περιέχει 1660 κέρινα προπλάσματα αφροδισίων και δερματικών νόσων που αρχικά δημιουργήθηκαν από τον καθηγητή Γ. Θ. Φωτεινό και συνεχίστηκαν από ειδικά εκπαιδευμένους τεχνίτες όπως τον ζωγράφο Κ.Χ. Μητρόπουλο (Σχολή Καλών Τεχνών , 1892).

Στη συνέχεια, την κατασκευή των κέρινων προπλασμάτων συνέχισε ο γιος του Γεώργιος Κ. Μητρόπουλος, που όπως αναφέρεται από τους παλιούς εργαζόμενους του Νοσοκομείου, ξεπέρασε στην τέχνη και τον πατέρα του, ο οποίος από την αγάπη του στην εργασία αυτή, έμενε μέσα στο Νοσοκομείο.

Τα κέρινα προπλάσματα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» χρησιμοποιήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα ως εκπαιδευτικό υλικό και είναι εφάμιλλα αυτών του Μουσείου του St. Louis του Παρισιού. Από τη μεγάλη συλλογή των κέρινων προπλασμάτων του Μουσείου «Α. Συγγρός», τα 12 είναι προσωπική δωρεά προς τον καθηγητή Γ. Θ. Φωτεινό από το “Hôpital du Midi” του Παρισιού.

Ο καθηγητής Γ.Θ. Φωτεινός δώρισε το 1913 στη Στρατιωτική Σχολή του Παρισιού Val de Grace, μετά από παράκληση του αρχιάτρου Arnaud, αρχηγού της στρατιωτικής υγειονομικής αποστολής στην Ελλάδα, εξήντα (60) προπλάσματα που απεικόνιζαν βλάβες από κρυοπαγήματα και τραύματα των μαχητών – στρατιωτών της πολιορκίας του Μπιζανίου. Αυτά δε αποτελούν μόνιμα εκθέματα του μουσείου της παραπάνω Σχολής και φυλλάσσονται σε ειδική προθήκη όπου υπάρχει επιγραφή με τη χώρα προέλευσης των και το όνομα του δωρητή.

Επίσης δέκα (10) προπλάσματα εκτίθενται στο μουσείο της Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, που στεγάζεται στο πρώτο κτήριο του Πανεπιστημίου, στην Πλάκα.

Τα κέρινα προπλάσματα αποτελούσαν ουσιαστικό μάρτυρα της δερματολογικής εικονογραφίας και είναι το σημείο όπου η τέχνη συνεργάζεται με την επιστήμη. Αποτελούν το κύριο μέσο διδασκαλίας καθώς και ενθύμιο των ασθενών που εμπιστεύτηκαν στους τεχνίτες το βασανισμένο σώμα τους, με σκοπό να συνεισφέρουν στην ιατρική γνώση.

Σήμερα, το Μουσείο δε χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, γιατί εφαρμόζονται τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα εκπαιδεύσεως. Συντηρείται όμως με μεγάλη φροντίδα και εξακολουθεί να δέχεται επισκέψεις από μετεκπαιδευόμενους γιατρούς, μαθητές, πολίτες κ.λπ. από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.