Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

ΕφημερίαΚαθημερινά, όλο το 24ωρο

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Ελκών

Στόχος της λειτουργίας της είναι :

  • Η παροχή εξειδικευμένης υγειονομικής περίθαλψης στους  ασθενείς που πάσχουν από άτονα (χρονίζοντα) έλκη, κυρίως των κάτω άκρων, καθώς και η εκπαίδευση τους στην αυτοφροντίδα και την πρόληψη σύμφωνα με τις αρχές της υγρής επούλωσης.
  • Η μείωση των νοσηλειών των ασθενών με έλκη.

Στο τμήμα αντιμετωπίζονται έλκη διαφόρων ειδών: φλεβικά, αρτηριακά, τραυματικά, διαβητικά, μεταφλεγμονώδη, φαρμακευτικά, μετακτινικά, γαγγραινώδες πυόδερμα, έλκη στα πλαίσια αυτοανόσων νοσημάτων (αγγειίτιδες, πομφολυγώδη κ.α.), μεταβολικών νοσημάτων (καλσιφύλαξη κλπ), νευροτροφικά έλκη κ.α..