Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

ΕφημερίαΚαθημερινά, όλο το 24ωρο

Ιατρείο Λεμφωμάτων

Τα Δερματικά Λεμφώματα αποτελούν μία ομάδα σπάνιων, κακοήθων νοσημάτων, τα περισσότερα από τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς. Η έγκαιρη διάγνωση της νόσου έχει τεράστια σημασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και πρόγνωσή της. Η επιβίωση των ασθενών εξαρτάται από το στάδιο της νόσου και από κάποιους επιπλέον προγνωστικούς παράγοντες.

Στο Ιατρείο Λεμφωμάτων οι ασθενείς σταδιοποιούνται και προγραμματίζονται για θεραπεία, ενώ παρακολουθείται στενά η πορεία της νόσου τους και η ανταπόκρισή τους στη θεραπεία.

Το Ιατρείο Λεμφωμάτων λειτουργεί με ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη με ασθενείς που παραπέμπονται από τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.