Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

ΕφημερίαΚαθημερινά, όλο το 24ωρο

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο κατάλληλα για την εκτέλεση σύγχρονων τεχνικών μοριακής βιολογίας (απομόνωση DNA, RNA από δείγματα αίματος και ιστών, PCR και RT-PCR, ανάλυση αλληλουχίας νουκλεοτιδίων) με στόχο τη μελέτη και την έρευνα διαφόρων δερματικών παθήσεων όπως η ψωρίαση, το μελάνωμα και σπάνια δερματικά νοσήματα.

Το έργο του εργαστηρίου επικεντρώνεται στα εξής :

  • Τη μελέτη των μεταβολών συγκεκριμένων κυτοκινών και φλεγμονωδών μεταβιβαστών σε δερματικές βλάβες και το περιφερικό αίμα ασθενών με ψωρίαση που υποβάλλονται σε βιολογική θεραπεία.
  • Μελέτη πολυμορφισμών που μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες ανταπόκρισης σε συστηματικές θεραπείες ψωριάσης.
  • Ανίχνευση πολυμορφισμών γονιδίων που ενέχονται στο μελάνωμα και τον καρκίνο του δέρματος (σε συνεργασία με τη Κέντρο Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος) και συσχέτιση τους με φαινοτυπικούς παράγοντες προδιάθεσης για τους παραπάνω όγκους.
  • Μελέτη σωματικών μεταλλάξεων ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων σε δείγματα μελανώματος και καρκίνου του δέρματος.
  • Γενετικά τεστ των γονιδίων CDKN2A και CDK4 σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών με μελάνωμα (οικογενειακό ιστορικό μελανώματος ή πολλαπλές πρωτοπαθείς εντοπίσεις) σε συνεργασία με συνεργαζόμενα ερευνητικά κέντρα.

Μέσω των παραγόμενου ερευνητικού έργου, το Εργαστήριο συμμετέχει στην πραγματοποίηση διδακτορικών διατριβών με σχετική θεματολογία, στη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών (αυτόνομων ή σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα) και στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των ειδικευόμενων σε τεχνικές μοριακής βιολογίας.