Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

Πρόεδρος

Διευθύντρια

Διευθύντρια

Επιμελήτρια A’

Επιμελήτρια Β’

Εκπρόσωπος Ειδικευομένων

Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό ΠΕ

Νοσηλεύτρια ΠΕ

Επιστήμονας μη Ιατρός Κατηγορίας ΤΕ

Στρατηγός Αλέξανδρος

Παπουτσάκη Μαρίννα

Τάγκα Άννα

Βαβούλη Χαριτωμένη

Δούβαλη Θεοδώρα

Λιοπύρης Κωνσταντίνος

Βουνάτσου Μυρσίνη

Δουραμπή Ελένη

Στρομπούλης Παναγιώτης

Καθηγητής, Διοικητής-Δ/ντης Παν/κής
Κλινικής