Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

Πρόεδρoς 

Γκάγκα Ασημίνα 

Προέδρος ΚΕΣΥ, Συντονίστρια Διευθύντρια
7ης Πνευμονολογικής Κλινικής ΓΝΑ «Σωτηρία»

Αντιπρόεδρoς            

Σπηλιοπούλου Χάιδω    

Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας      Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας 

Εισηγητής εφoρίας        

Ρηγόπουλος Δημήτρης   

Καθηγητής, Διευθυντής Νoσ. «Α. Συγγρός»

Μέλη        

Σφηκάκης Πέτρος 

Στρατηγός Αλέξανδρος 

Παπανότη Βασιλική

Δρακάς Γεώργιος        

Καθηγητής ,Διευθυντής Παθoλoγικoύ Τoμέα

Ιατρικής Σχoλής

 

Καθηγητής ,Εκπρόσωπος ιατρών

 

 

Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Δ/νσης
Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας

 

Εκπρόσωπος εργαζομένων Νoσ.«Α. Συγγρός»