Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

ΕφημερίαΚαθημερινά, όλο το 24ωρο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Μπούμπας Δημήτριος

  • Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας – Δ/ντης Δ΄ Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ – Υπεύθυνος Μονάδας  Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας ΠΓΝ<<ΑΤΤΙΚΟΝ>> – Προέδρος του Κ.Ε.Σ.Υ.- Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου

Αντιπρόεδρος

Πικουλής Εμμανουήλ

  • Δ/ντης Γ΄ Παν/κής Χειρουργικής Κλινικής ΠΓΝ<<ΑΤΤΙΚΟΝ>>- Δ/ντης Χειρουργικού Τομέα Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ- Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ – Αντιπρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου

Εισηγητής Εφορείας

Στρατηγός Αλέξανδρος

  • Καθηγητής Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών – Διευθυντής Νoσ. «Α. Συγγρός»

Μέλη

Σιάσος Γεράσιμος

  • Καθηγητής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Ιπποκράτειου Νοσοκομείου – Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Χασάπη Βασιλική

  • Διευθύντρια Κρατικής Δερματολογικής Κλινικής , Εκπρόσωπος ιατρών

Νικολάου Μαλαματένια

  • Προϊσταμένη του τμήματος Μαιών και Επισκεπτών-τριων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας

Δρακάς Γεώργιος

  • Εκπρόσωπος εργαζομένων Νoσ.«Α. Συγγρός»