Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 6/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ KAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 3/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MIC ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ CPV 33696500-0

ΔΙΑΚ 2/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Α/Α 2 2020 ΧΕΙΡ-2020
ΤΕΥΔ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ-2020
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 2/2020
ΟΡΘΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2020

ΔΙΑΚ 1/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡ-ΑΡ-1-2020-ΓΙΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΥΛΙΚΟ-ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 1 2020

ΔΙΑΚ Α/Α 12/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡ-ΑΡ-12-2019-για-ΑΚΑΘΑΡΤΟ-ΙΜΑΤΙΣΜΟ-2.pdf
ΤΕΥΔ-ΠΛΥΣΗΣ-ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ-2019

ΔΙΑΚ 11/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡ-ΑΡ11-2019-ΕΛΚΩΝ
ΤΕΥΔ-ΕΛΚΩΝ-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 8/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ CPV: 24111500-0

DIAK ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.pdf
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.doc