Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

ΕφημερίαΚαθημερινά, όλο το 24ωρο

Παραλαβή πιστοποιητικών Υγείας

Αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών υγείας αποστέλλονται στο : protokollo@syggros.gr ή κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Τα πιστοποιητικά Νοσηλείας-Υγείας παραλαμβάνονται από το αρχείο Ανδρών-Γυναικών (στα Εξωτερικά Ιατρείο) μετά από 15 εργάσιμες ημέρες
Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00 μμ – 14:00 μμ με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή βιβλιαρίου υγείας ή εξουσιοδότησης για παραλαβή από εκπρόσωπο ασθενούς.

Τηλ. Επικοινωνίας αρχείων Ανδρών-Γυναικών: 210.72.65.175