Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

Παραλαβή πιστοποιητικών Υγείας

Τα πιστοποιητικά υγείας εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως που κατατίθεται στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου.

Τα πιστοποιητικά Νοσηλείας-Υγείας παραλαμβάνονται από το αρχείο Ανδρών-Γυναικών (στα Εξωτερικά Ιατρείο) μετά από 15 εργάσιμες ημέρες
Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00 μμ – 14:00 μμ με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή βιβλιαρίου υγείας ή εξουσιοδότησης για παραλαβή από εκπρόσωπο ασθενούς.

Τηλ. Επικοινωνίας αρχείων Ανδρών-Γυναικών: 210.72.65.175