Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

ΕφημερίαΚαθημερινά, όλο το 24ωρο

Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα – Τμήμα Υπερήχων

Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας διαθέτει Μονάδα Κλασσικής Ακτινολογίας και Μονάδα Υπερήχων.