Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό ενημέρωση.

ΕφημερίαΚαθημερινά, όλο το 24ωρο

Το Νοσοκομείο “Ανδρέας Συγγρός” ιδρύθηκε το έτος 1910 με δωρεά του Ανδρέα και της Ιφιγένειας Συγγρού και αποτελεί εμβληματικό νοσηλευτικό ίδρυμα, η ιστορία του οποίου έχει άρρηκτα συνδεθεί με την ανάπτυξη και εξέλιξη της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας στην Ελλάδα.

Το Νοσοκομείο “Ανδρέας Συγγρός” ιδρύθηκε το έτος 1910 με δωρεά του Ανδρέα και της Ιφιγένειας Συγγρού και αποτελεί εμβληματικό νοσηλευτικό ίδρυμα, η ιστορία του οποίου έχει άρρηκτα συνδεθεί με την ανάπτυξη και εξέλιξη της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας στην Ελλάδα.

Η Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, εξυπηρετεί διδακτικές, κλινικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, ενώ έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή φροντίδας υγείας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια).

2V3C0405
Ξενάγηση στο Μουσείο Προπλασμάτων
<Πάνω από 1.600 προπλάσματα!>

Το Νοσοκομείο “Ανδρέας Συγγρός” ιδρύθηκε το έτος 1910 με δωρεά του Ανδρέα και της Ιφιγένειας Συγγρού και αποτελεί εμβληματικό νοσηλευτικό ίδρυμα, η ιστορία του οποίου έχει άρρηκτα συνδεθεί με την ανάπτυξη και εξέλιξη της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας στην Ελλάδα.

Η Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, εξυπηρετεί διδακτικές, κλινικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, ενώ έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή φροντίδας υγείας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια).

Ξενάγηση στο Μουσείο Προπλασμάτων